Παράλληλα 1

(πειραματικές σελίδες με παράλληλο υλικό)

συμπλήρωμα στο Εγκώμιο της κρεολικότητας

chamoiseau-7q173

Εκκεντρική παρουσίαση του βιβλίου του Patrick Chamoiseau, Biblique des derniers gestes, Gallimard (2002)

Σύντομο χρονικό των αντιαποικιακών αγώνων του Κυρίου Μπαλταζάρ Μποντύλ

Δελτίο τύπου για την ελληνική έκδοση του «Τεξάκο»

Τεξάκο (δελτίο τύπου 1999)